Zestaw VSM

Gwałtowny postęp w przemyśle spowodował, iż potrzebne stały się modyfikacje w koncepcjach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean manufacturing to jedna z takich koncepcji. Jej zadaniem jest zmaksymalizowanie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w konkretnym zakładzie. Jak nietrudno można zgadnąć, zamysł ten ma swój początek w Japonii, słynącej z szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z eliminowaniem wszelkich czynności podejmowanych podczas procesu produkcyjnego, a przy tym absolutnie niekoniecznych. Lean to filozofia pracy polegająca na podejściu procesowym Nadrzędnym zadaniem „szczupłego zarządzania” jest więc zmniejszenie marnotrawstwa zarówno w aspekcie pracy pracowników jak i wykorzystywanych materiałów. Wdrożenie metod lean management daje szansę zdobycia takich korzyści, jak wzrost produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki między pracownikami w zakładzie z reguły poprawiają się. Ma to związek z efektywniejszą komunikacją. Co nie bez znaczenia rozwiązania z obszaru lean management mogą być wdrażane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej wielkości. To, co jest najistotniejsze to sprawność dokonania oceny, które procesy są niepotrzebne dla firmy.