Przemowy dla wielu osób są istną zjawą. Pisanie przemówień to jednakże stosowny sposób, by przygotować się do powszechnego występu. Pisząc przemówienia trzeba pamiętać o tym, by były one na temat. Warto również wziąć pod uwagę okoliczności –